«Математика және жобалау» Халықаралық конкурсына қатысу туралы