ТӘЖІРИБЕЛІК ПСИХОЛОГИЯ АПТАЛЫҒЫ

ТӘЖІРИБЕЛІК ПСИХОЛОГИЯ АПТАЛЫҒЫ

Нұр-Сұлтан қаласы Білім басқармасының 2020 жылғы 9 желтоқсандағы №543 бұйрығы негізінде «Астана дарыны» дарындылықты дамыту және психологиялық сүйемелдеу орталығы 2020 жылдың 21-25 желтоқсан күндері аралығында білім беру мекемелерінің психологтері үшін «Психология апталығы» қалалық іс – шараны қашықтан өткізеді.
Мақсаты: елордалық психологиялық қызметтің шығармашылық әлеуетін дамытуға бағытталған ағартушылық-профилактикалық іс-шаралар арқылы білім беру үдерісі субъектілерінің психологиялық-педагогикалық мәдениетін арттыру.
Елімізде 25 желтоқсан «Психолог күні» деп жарияланған. Осыған орай «Астана дарыны» дарындылықты дамыту және психологиялық сүйемелдеу орталығы жыл сайын «Тәжірибелік психология апталығын» атап өтуде. Колледж, мектеп, мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің педагог-психологтері және оқушылар мен олардың ата-аналарына арналған тақырыптық алаң апта бойы жұмыс жасайды.

Апталық бағдарламасына сәйкес спикерлердің баяндамаларында:
– оқушы жастарды және педагогикалық қоғамдастықтың дамуына және өзін-өзі танытуына ықпал ететін психологиялық мәдениетке тарту;
– елордалық білім берудің өзекті мәселелерін шешуде психологиялық қызметтің әлеуметтік мәртебесі мен рөлін арттыру, педагог-психологтердің ішкі ресурстарын анықтау;
– мұғалімдер мен ата-аналардың тәрбие беру дағдыларын жандандыру, олардың өздерінің мүмкіндіктеріне деген сенімдерін қолдау;
– аутодеструктивті мінез-құлықтың алдын алу және «Z Ұрпақ» балаларының жағымды өмірлік дағдыларын дамыту және басқа да тақырыптар бойынша педагог-психологтердің тәжірибесін анықтау мен тарату мәселелері талқыланады.
Білім беру мекемелеріндегі психологиялық қызметтің 2020 жылғы жұмысына қорытынды жасалады. Қатысушылармен кері байланыс құрылып, диалог жүргізіледі. Апталықтың салтанатты жабылуында жыл бойы шығармашылықпен жұмыс жүргізіп, өз қызметін белсенді және нәтижелі атқара білген педагог-психологтер «Астана дарыны» ДДжПСО Алғыс хатымен марапатталады.Апталық іс шарасының бағдарламасының толық нұсқасы сілтемеде беріледі: https://drive.google.com/…/1sbviHGV6tE8gxAxTkP0tuzCNKsP…

 21.12.2020. ЕЛОРДАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ «ТӘЖІРИБЕЛІК ПСИХОЛОГИЯ АПТАЛЫҒЫНЫҢ» САЛТАНАТТЫ АШЫЛУЫ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ «НЕДЕЛИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В СТОЛИЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

Өткізілген вебинар тақырыптары:

Вебинар 1. «Жасөспірімдерді әлеуметтендіру психологиясы» элективті курсының тұжырымдамасы жасөспірімдердің өмірлік дағдыларын дамыту факторы. А. Н. Тесленко «Астана дарыны» ДДжПСО ғылыми кеңесшісі ҚПҒА академигі, п.ғ. д. (ҚР), ә.ғ.д. профессоры

Вебинар 2. «Жаңа ұрпақ: өзі туралы ғана емес»… фокус-топ №47МГ жоғары сынып оқушыларымен А. Н. Тесленко «Астана дарыны» ДДжПСО ғылыми кеңесшісі ҚПҒА академигі, п.ғ. д. (ҚР), ә.ғ.д. профессор.

Второй день психологической недели. Темы проведенных вебинаров:

Вебинар 1. Концепция элективного курса «Психология социализации подростка» как фактор развития жизненных навыков подростков. Тесленко А.Н., научный консультант ЦРОиПС «Астана дарыны», д.п.н., д.с.н., профессор

Вебинар 2. «Непоротое поколение: о себе и не только… фокус – группа со старшеклассниками ШГ №47 Тесленко А.Н., научный консультант ЦРОиПС «Астана дарыны», д.п.н., д.с.н., профессор

Поделилась своим практическим опытом лектор вебинара Капанова Гульмира Кадырбаевна – психолог –практик квалификации «Педагог-мастер», международный и региональный тренер, руководитель регионального представительства по г.Нур-Султан ОФ» Қызылжар Абай орта мектебі», специалист ОФ «Co-Make», спикер Института семейного воспитания.

На вебинаре были продемонстрированы интересные приёмы арттерапии для повседневной работы коррекции с детьми, практические упражнения на развитие памяти, внимания дошкольников и учащихся начального звена. Показаны приемы использования тематических видео- материалов в работе с родителями, со старшими подростками, а также практические техники в работе с педагогами, использованы инновационные методы работы с детьми, видеоролики.

Все продемонстрированные техники можно использовать как при офлайн обучении, так и при дистанционном формате работы.

В предверии профессионального праздника педагоги-психологи получили полезные практические рекомендации и массу положительных эмоции.

В вебинаре приняли участие 105 педагогов – психологов.

Желаем спикеру Г. Кадырбаевне и всем психологам-участникам творческих успехов!«Психологическое сопровождение детей и подростков»
24.12.2020 года в городе Нур-Султан в рамках «Недели Психологии» прошел вебинар на тему: «Психологическое сопровождение детей и подростков». Спикер данного вебинара педагог-психолог Сакенова А.К. Присуствовали 68 педагогов-психологов.Цель данного вебинара: поделится опытом работы по психологическому сопровождению одаренных детей и подростков на примере школы-лицея №72.
Эффективность данного вебинара заключалась в передаче методов и форм работы по выявлению одаренных детей и подростков.Сакенова А.К поделилась собственным опытом проведения исследования одаренных детей, подробно проанализировала формы и методы работы, их сложности, провела сравнительный анализ диагностики одаренных детей, дала их прогнозную оценку.Вебинар прошел в позитивном ключе. Коллеги поблагодарили спикера за содержательный вебинар.

В рамках «Недели психологии» 24.12.20г прошёл вебинар Ирины Астрелиной

«Адаптация первоклассников».

Педагог-психолог школы-гимназии №31, Педагогический стаж 30 лет, высшая категория

Площадка объединила психологов школ города Нур-Султан, где специалисты делились опытом .В ходе работы обсуждались следующие вопросы:

1. Что такое адаптация?

2. Цели и задачи адаптационных мероприятий.

3. Презентация программы по адаптации первоклассников психолога Астрелиной И.В.(из опыта работы).

4. Свободный микрофон.

«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться»Л.А. Венгер

Адаптация – это перестройка организма на работу в изменившихся условиях. Адаптация к школе имеет две стороны: психологическую и физиологическую.

Организм должен привыкнуть работать в новом режиме -это и есть физиологическая адаптация.Учитывая важность процесса адаптации, в школе-гимназии №31, на протяжении многих лет в начальной школе проводятся тренинговые занятия по психологии саморазвития. Занятия проходят один раз в неделю на протяжении всего первого года обучения. Дети встречаются со сказкой-метафоройзнакомятся с новой сказкой, с новыми героями.

«Концепция элективного курса «Психология социализации подростка» как фактор развития жизненных навыков подростков».

Рамках Недели практической психологии, отдел психологической службы провел вебинар «Концепция элективного курса «Психология социализации подростка» как фактор развития жизненных навыков подростков».

Научный консультант ЦРОиПС «Астана дарыны», академик Академии педагогических наук Казахстана, доктор педагогических наук (РК), доктор социологических наук (РФ), профессор А.Н. Тесленко отметил, что опыт внедрения курса «Психология саморазвития» (2015-2020 гг.) в образовательный процесс столичных организаций образования, выявил ряд недостатков объективного и субъективного порядка. Это, прежде всего, отсутствие четких критериев и показателей результативности обучающей программы. Корректировка содержания позволит исправить этот недостаток, а также обновит содержание курса, исходя из актуальных запросов социально-педагогической практики. Социально-педагогическая миссия данного курса совпадает с основной целью всей системы образования – социокультурное развитие ребенка, обеспечивающее ему полноправное вступление в самостоятельную жизнь. В вебинаре участвовало 72 педагога-психолога. Состоялся плодотворный диалог о проблемах преподавания элективного курса и его перспективах.
Во второй половине дня в рамках Недели практической психологии в организациях образования состоялась фокус-группа со старшеклассниками ШГ № 47 на тему «Непоротое поколение: о себе и не только … ». Это поколение, этап взросления которого пришелся на 2000-2019 годы и у него сформировались свои специфические черты: чувство самоценности, изнеженности и требовательность к уважению своего мнения, своих взглядов и своих желаний. Общей проблемой считается обвинение этого поколения в нежелание учиться, думать самостоятельно, в полном отсутствии критичности мышления и отсутствие способностей к анализу. Знания поверхностные, интересы сиюминутные, претензии категоричные и настойчивые. Так ли все это? Участники фокус-группы подвергли эти стереотипы о молодежи большому сомнению. Бүгін 24 желтоқсан күні аталған республикалық конкурста үздік деп танылған сайыскерлердің тәжірибелерін, жетістіктерімен бөлісу мақсатында онлайн кездесу өтті.
Жеңімпаз, жүлдегерлер әріптестерімен жеке авторлық бағдарламаларын, оның жаңашылдығы және қолданудағы нәтижелерін ортаға салып, өзара тәжірибе алмасты.

Сегодня «Неделя практической психологии в организациях образования г.Нур-Султан» закрылась очередным заседанием городской общественной диалоговой площадки «Родительский клуб» на базе столичной школы-лицея № 60. Тема «Поколение Х / Z: лицом к лицу» позволила выявить и понять особенности поколений детей и родителей в формате дебатов. В вебинаре приняло участие 68 представителей Поколения Х (в возрасте 30-50 лет) и 16 представителей Поколение Z (учащиеся 8-11 классов).

По итогам заинтересованного диалога участники пришли к единому мнению – на пространстве бывшего СССР появилось поколение подростков с собственным мнением, поколение личностей. «Пусть они меньше читают и меньше знают (кстати, и этот факт вызывает сомнения), зато эти дети не боятся рассуждать, не трясутся от страха перед взрослыми и точно знают, что такое свобода и уважение. Я думаю, что это первое поколение, на которое действительно можно возлагать какие-то надежды».

Модератор вебинара, научный консультант ЦРОиПС «Астана дарыны», д.п.н., д.с.н., профессор Тесленко А.Н. подведя итоги, выразил уверенность, что подобного рода встречи – это необходимое условие налаживание мостов межпоколенного сотрудничества и преемственности моделей семейного воспитания. По окончанию вебинара все участники получили электронные сертификаты.

«ТӘЖІРИБЕЛІК ПСИХОЛОГИЯ АПТАЛЫҒЫ» ІСШАРАСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

2020 жылғы 21-25 желтоқсан аралығында «Астана дарыны» дарындылықты дамыту және психологиялық сүйемелдеу орталығы психологиялық қызмет бөлімінің ұйымдастыруымен Нұр-Сұлтан қаласының білім беру мекемелері психологтерінің «Тәжірибелік психология апталығы» қалалық іс –шарасы ұйымдастырылып, кең мазмұнда аталып өтті.

Мақсаты: елордалық психологиялық қызметтің шығармашылық әлеуетін дамытуға бағытталған ағартушылық-профилактикалық іс-шаралар арқылы білім беру үдерісі субъектілерінің психологиялық-педагогикалық мәдениетін арттыру.

Апталықтың салтанатты ашылуынан бастап Педагогикалық қауымдастық және педагог-психологтар, оқушылар мен ата-аналар үшін:

Орталықтың ғылыми кеңесшісі п.ғ.д.(ҚР) мен ә.ғ.д., профессор А. Н. Тесленко «Жастармен жұмыс жүйесіндегі психологиялық қызмет», «Жасөспірімдерді әлеуметтендіру психологиясы» элективті курсының тұжырымдамасы жасөспірімдердің өмірлік дағдыларын дамыту факторы», «Жаңа ұрпақ: өзі туралы ғана емес»…, психологиялық қызмет бөлімінің психологы Т.С. Сатымбекова мектеп оқушыларымен «Мінезіңді білесің бе?» онлайн психодиагностика өткізіп, өздерін тексеріп алуға мүмкіндік берді.

Психологиялық қызмет бөлімінің әдіскері Л.Ж. Бодикова «Ата-аналар клубы» аясында «Қазіргі бала тәрбиесінде ата-ананың рөлі», «Қызылжар Абай орта мектебі» ҚҚ Нұр-Сұлтан қаласы бойынша аймақтық басшысы Г.К.Капанова «Психологтің тәжірибелік жұмысындағы тренингтік жаттығулардың элементтері» тақырыбында мазмұнды, практикда қолдануға тиімді вебинар-практикумдар өткізді.

А. Н. Тесленко «Татуласу мектебі: тең-теңімен» жобасы аясында №47 МГ, № 72 МЛ психолотерімен бірлесіп, оқушылармен онлайн режимінде ашық сабақтар өтті.

«Ата-аналар клубы»: «Ұрпақ Х/Z: бетпе-бет», «Қазіргі бала тәрбиесінде ата-ананың рөлі» диалогтық алаңына қалалық ата-аналар қоғамдастығының мүшелері, қызушылық танытқан ата-аналар қатысты.

Педагог- психологтер және ата-аналар үшін № 31 МГ педагог-психологі И.В. Астрелина «Бірінші сынып оқушыларының мектепке бейімделуі» тақырыбында және №72 МЛ педагог-психологі А.К. Сакенова «Дарынды балалармен жұмысты психологиялық сүйемелдеу» тақырыбында өз тәжірибелерімен бөлісті.

«Үздік жыл психологі» IX республикалық конкурсының жеңімпаздары болған педагог-психологтер өздерінің жұмыс жүйесінің құрылымы, мазмұны жайлы тікелей эфирде тәжірибе алмасты.

Әр күнгі іс-шараға 200-ден астам педагог-психологтер қатысып отырды.

Қатысушылар тарапынан жасөспірімдер ортасында гендерлік тәрбие, психосексуалдық мәселелерге қатысты ата-аналар мен оқушылар үшін оқыту семинарларын ұйымдастыру туралы ұсыныстар айтылды. Екі жақты кері байланыс құрылып, диалог жүргізілді.

Елордалық психологиялық қызметтің 2020 жылғы жұмысының нәтижелеріне талдау жасалып, қорытындыланды.

Апталықтың жабылу салтанатында «Астана дарыны» дарындылықты дамыту және психологиялық сүйемелдеу орталығының директоры Ғ.Қ.Тұрсынов білім беру мекемелерінің психологтерін кәсіби мерекесімен құттықтап, жыл қорытындысы бойынша Алғыс хаттармен марапаттады.