Вебинарлар циклі

«Ата-аналар клубы» алаңында өткізілген іс-шаралар

«Психологиялық қызмет» бөлімінің

әдіскері Л. Ж. Бодикова

«Сіздің балаңыз 5 сынып оқушысы: орта буынға бейімделу құпиялары»

2020 жылғы 26 қарашада «Ата-аналар клубы» қалалық диалог алаңында «Сіздің балаңыз 5 сынып оқушысы: орта буынға бейімделу құпиялары» атты ата-аналарға арналған вебинар өтті. Вебинарға №53 мектеп лицейінің 5 сынып оқушыларының 119 ата-анасы қатысты. Психолог ата-аналарға баланың орта буынға тез және жеңіл бейімделуі жолдары мен мотивацияны дамытуға қатысты кеңестер берді. Ата-аналар тарапынан «Баланың физиологиялық жетілуі, оқуға кері әсерін тигізеді ме?, «Телефонға тәуелділіктің қалай алдын алуға болады?»- деген сұрақтарға жауаптар берді. Психолог ата-аналарға онлаин дәрістерге жиі қатысуға шақырды. Вебинар соңында тақырыпқа сай әдебиеттер ұсынды . Вебинар өткізуге көмек көрсеткен №53 мектеп лицейінің педагог-психологы Жунусова Назымға алғыс айтамыз.

    Вебинар «Ваш ребенок ученик 5 класса: секреты адаптации к среднему поколению» на площадке родительского клуба.

26 ноября 2020 года на городской диалоговой площадке родительский клуб прошел вебинар для родителей  «Ваш ребенок ученик 5 класса: секреты адаптации к среднему поколению». В вебинаре приняли участие 119 родителей учащихся 5 класса школы-лицея №53.  Психолог дал консультацию  родителям о способах быстрой и легкой адаптации ребенка к среднему поколению и развитии мотивации. Со стороны родителей «Физиологическое созревание ребенка, отрицательно сказывается на обучении?, «Как предотвратить телефонную зависимость?» – ответил на вопросы. Психолог призвал родителей чаще посещать онлайн-лекции. В конце вебинара была представлена литература по теме.

    «Ата-аналар клубы» алаңында «Қазіргі бала тәрбиесінде ата-ананың орны» тақырыбында вебинар

    2020 жыл 19 қазан күні ата-аналарға бала тәрбиесіндегі кеңестерді тәжірибе жүзінде тиімді қолдану туралы вебинар өтті. Онлайн шараға Нұр-Сұлтан қаласының мектепке дейінгі балалардың ата-аналары қатысты.

Вебинардың басты мақсаты:

 • Бала тәрбиесіне жауапты тәрбиеші ата-ана екенін сауалнама жүргізе отырып кеңес беру.
 • Бала тәрбиесінде әке рөлінің маңыздылығы.

На площадке родительский клуб проведен вебинар на тему «Место родителей в воспитании современного ребенка». 19 октября 2020 года был проведен вебинар для родителей об эффективном практическом применении советов в воспитании детей. В онлайн-мероприятии приняли участие родители дошкольников города Нур-Султан.

Главная цель вебинара:

 • Консультация с анкетированием, что ответственным воспитателем за воспитание ребенка является родитель;
 • Значение роли отца в воспитании ребенка.

«Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға педагогикалық- психологиялық жағдай жасау жолдары»

       Ата-аналар клубы алаңында «Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға педагогикалық- психологиялық жағдай жасау жолдары» атты ата-аналарға арналған вебинар өтті.

      2020 жыл 5 қараша күні «Астана дарыны» ДДжПСО психологиялық сүйемелдеу бөлімінің педагог-психологы Ләззат Бодикова және №68 мектеп психологы –Сайлаубаева Райгүл Жеңісқызының ұйымдастыруымен «Ата-аналар клубы» алаңында ата-аналарға баланың ынта-жігерін арттыру арқылы, қабілеттілігі мен шығармашылық деңгейін дамытуда бағыттар мен психологиялық кеңесін ұсынды. Оқушылардың әлеуметтік-эмоционалдық жетілуі мен тұлғалық өсуін қамтамасыз ету мақсатында тұлғалық ерекшеліктерін кеңінен анықтау және шығармашылық портретін жасауда баланың қай салаға бейімділігін анықтауға бағыт берді. Кез келген баланы шығармашылыққа бейімдеуге болатыны, эстетикалық тәрбие баланың рухани дамуына, оған ата-ананың қосатын үлесі, осы жолда атқарылатын шараларға бағыт берілді. Вебинарда ата-аналардың жігерлерін жандандырып, тәрбиелік мүмкіндіктер туралы ой қозғалды.

На площадке родительского клуба прошел вебинар для родителей «Пути создания психолого – педагогических условий для развития творческих способностей детей». 5 ноября 2020 года педагог-психолог отдела психологического сопровождения ЦРОиПС «Астана дарыны» Ляззат Бодикова и психолог школы №68 –Сайлаубаева Райгуль Женисовна на площадке «Родительский клуб» представили родителям направления и психологическую консультацию по развитию способностей и творческого потенциала ребенка через повышение его мотивации. В целях обеспечения социально-эмоциональной зрелости и личностного роста учащихся было направлено на широкое выявление личностных особенностей и выявление склонностей ребенка к какой сфере в создании творческого портрета. Каждому ребенку было дано направление на творческую адаптацию, эстетическое воспитание, духовное развитие ребенка, вклад в него родителей, мероприятия, проводимые на этом пути. На вебинаре была затронута мысль о воспитательных возможностях, активизировавших усилия родителей.

«Тайм-менеджмент: последовательность и регулярьность»  атты ата-аналарға арналған вебинар

2020 жылдың 27 қазанында «Уақытты басқару: бірізділік және жүйелілік» аттывебинар өтті.

    Вебинар қонағы РФММ педагог-психологы Абуова Найля ата-аналарға баламен уақытты жүйелі басқару мен тәжірибе жүзінде тиімді қолдану аясында психологиялық кеңес ұсынды. Тәрбие баланың рухани дамуына, ата-ана өз үлесін қосуда атқарылатын шараларға бағыт берілді. Сондай-ақ шарада балаларды тәрбиелеудегі уақытты жоспарлау мәселелері қарастырылды, ата-аналарға арналған оқулықтар бойынша ақпарат ұсынылды.

«Тайм менеджмент: последовательность и регулярность»

27 октября 2020 года прошел вебинар «Тайм менеджмент: последовательность и регулярность». Гость вебинара педагог-психолог РФМШ Абуова Найля предложила родителям психологическую консультацию в рамках системного управления и эффективного применения времени с ребенком на практике. Воспитание ориентировано на духовное развитие ребенка, на меры, предпринимаемые родителями. Также на мероприятии были рассмотрены вопросы планирования времени в воспитании детей, представлена информация по учебникам для родителей.

«Сіз қандай ата-анасыз?»

2020 жыл 23 қазан  «Ата-аналар клубы» алаңында «Сіз қандай ата-анасыз?» атты вебинар өткізілді. Әдіскер Бодикова Ләззат, ата-аналарға бала тәрбиесіндегі кеңестерді тәжірибе жүзінде тиімді қолдануға қатысты психологиялық өз кеңесін ұсынды. Бала тәрбиесіне жауапты тәрбиеші ата-ана екенін түсіндіру мақсатында сауалнама жүргізді. Әке рөлінің маңыздылығы мен баланың рухани, сезімтал дамуына ата-ананың өз үлесін қосуда атқаратын шараларына бағыт-бағдар берді. Ата-аналардың қабілеттерін жандандырып, жеке тәрбиелік мүмкіндіктер жасай алатынына кепілдік берді. Ата-анаға іс әрекетті бағыттауда оң нәтиже шығаруға арналған көрнекі оқулықтар ұсынылды.

     Нұр-Сұлтан қаласының «Астана дарыны» дарындылықты дамыту және психологиялық сүйемелдеу орталығы ата-аналарға бала тәрбиесіндегі кеңестерді тәжірибе жүзінде тиімді қолдануда психологиялық кеңесін ұсынды.

Вебинардың басты мақсаты:

 • Бала тәрбиесіне жауапты тәрбиеші ата-ана екенін сауалнама жүргізе отырып кеңес беру;
 • Бала тәрбиесінде әке рөлінің маңыздылығы;

Вебинардың басты міндеттері:

 • Баланың рухани, сезімтал дамуына ата-ана өз үлесін қосуда атқарылатын шараларға бағыт беру;
 • Ата-аналардың қабілеттерін жандандыру және байыту, жеке тәрбиелік мүмкіндіктер жасай алатынына сену;
 • Бұл кеңестерді ата-анаға оң нәтиже шығаруға арналған іс әрекетті бағыттау, толыққанды жетілдіру;

«Какие вы родители?»

      23 октября 2020 года на площадке «родительский клуб» состоялся круглый стол на тему: «Вы какой родитель?» был проведен вебинар. Методист  предложила родителям свои психологические советы по эффективному применению советов в воспитании детей на практике. Воспитателем, ответственным за воспитание детей, был проведен опрос с целью разъяснения того, что родители. Значение отцовской роли и направленное на то, чтобы родители внесли свой вклад в духовное, чуткое развитие ребенка. Гарантировало, что родители смогут активизировать свои способности и создать индивидуальные воспитательные возможности. Родителям были предложены наглядные пособия, призванные дать положительный результат в направлении деятельности.

Центр развития одаренности и психологического сопровождения «Астана дарыны» г. Нур-Султан представил родителям психологическую консультацию по эффективному применению советов по воспитанию детей на практике.

Главная цель вебинара:

 • Консультация с анкетированием, что ответственным воспитателем за воспитание ребенка является родитель;
 • Важность отцовской роли в воспитании ребенка;

Основные задачи вебинара:

 • ориентация на мероприятия, проводимые родителями по внесению своего вклада в духовное, чувственное развитие ребенка;
 • активизация и обогащение способностей родителей, вера в то, что они могут создавать индивидуальные воспитательные возможности;
 • направить эти советы на деятельность, полноценное совершенствование, призванное дать положительный результат родителю;

«Бала тәрбиесіндегі ескерілуі тиіс 16 ереже»

«Ата аналар клубы» қашықтықтан бас қосты. 16 қазан күні педагог-психолог Бодикова Л.Ж бейнеконференция режимінде «Ата-аналар клубы» қалалық диалог алаңында «Бала тәрбиесіндегі ескерілуі тиіс 16 ереже» атты вебинарын өткізді. Тәжірибе алмасу барысында №51 мектеп-гимназиясының психологы Қуатбаева Б.Е бірлесіп ата-анаға оң нәтиже шығаруға арналған іс әрекетті бағыттау жұмыстарын жүргізіп, толыққанды жетілдіру мен қабілеттерін жандандыруға және байытуға, жеке тәрбиелік мүмкіндіктер жасай алатынына сену, бағыт беру туралы ой қозғалды. Ата-аналарға бала тәрбиесіне арналған кітаптардан мағлұматтар берілді.

«Родительский клуб»  стартовал дистанционно 16 октября педагог-психолог Бодикова Л. Ж в режиме видеоконференции провела вебинар       «16 правил воспитания детей» на городской диалоговой площадке Родительского клуба. В ходе обмена опытом совместно с психологом школы-гимназии №51 Куатбаевой Б. Е была затронута тема направления деятельности, направленной на создание положительного результата для родителей, веры в возможность полноценного совершенствования и обогащения способностей, создания индивидуальных воспитательных возможностей. Родителям были даны сведения из книг, посвященных воспитанию детей.

«Біздің бала бірінші сыныпта»

       2020 жылғы 24 қыркүйек күні Бірінші сынып ата-аналарына психологиялық-педагогикалық көмек беру мақсатында «Астана дарыны» ДДжПС әдіскері Л.Бодикова,    № 89 мектеп-лицейінің психологы Р.Х.Ярулинмен бірлесіп «Үлгілі ата-ана мектебі: «Біздің бала бірінші сыныпта»  тақырыбында онлайн вебинар өткізді. Атаулы шарада оқушының мектепке бейімделуінде кездесетін қиындықтармен таныстыру және оны жеңу жолдары қарастырылды. Ата-аналар мен бала тәрбиесі аясында көптеген мәселелер талқыланып, ата-аналар осындай пікір-алмасу шараларын жиі өткізу туралы ұсыныс тастады. Ата-аналармен бала тәрбиесі жайлы кітап талқыланып, талдау жасалды.  

24 сентября 2020 года в целях оказания психолого-педагогической помощи первоклассникам совместно с методистом ЦРОи ПС «Астана дарыны» Л. Бодиковой и психологом школы-лицея № 89 Р. Х. Ярулиным прошел онлайн вебинар на тему «Наш ребенок в первом классе». На мероприятии были рассмотрены проблемы, с которыми сталкивается школьник в школьной адаптации, и пути их преодоления. В рамках воспитания детей и родителей обсуждалось много вопросов, родители предлагали чаще проводить подобные мероприятия по обмену мнениями. С родителями обсуждалась и анализировалась книга о воспитании детей.

«Сіз өз балаңыздың білімі мен тәрбиесіне алаңдайсыз ба?»

2021 жылғы 14 қаңтар күні «Ата-аналар клубының» диалог алаңында ата-аналарға балалардың әлеуметтік-эмоционалдық жетілуі мен тұлға болып қалыптасуына бағытталған психологиялық кеңестер ұсынды.       

        Баланың білімі мен тәрбиесіне, рухани дамуына ата-ананың жауапкершілігінің өзектілігін бірлесе отырып талқылады. № 40 мектеп-лицейінің  психологы Дүйсебаева Жанар  вебинар соңында  өз тәжірибесімен  бөлісті. Вебинарға №40 мектеп-лицейінің 72 ата-анасы қатысты.

«Беспокоитесь ли вы об оброзований и воспитании своего ребенка»

       Вебинар в рамках диалоговой площадки «Родительский клуб»: «Беспокоитесь ли вы об образовании и воспитании своего ребенка?» 14 января 2021 года, методист психологического отдела ЦРОиПС «Астана дарыны» Бодикова Ляззат Жамауовна на вебинаре провела психологическую консультацию по социально-эмоциональной зрелости и личностному становлению детей. На вебинаре присуствовало 72 родителя из школы-лицея № 40 города Нур-Султан. Вместе с родителями психолог обсудила вопросы особого значения родительской отзывчивости и воспитания, духовного развития ребенка. В конце вебинара психолог ответила на интересующие родителей вопросы и поделилась своим опытом.