Қабілет

Мақсат-міндеттері

«Qabilet» қызметі – 7-11 сынып оқушыларының интеллектуалды қабілеттерін анықтауға,  түлек талаптары мен сұраныстарына жауап беретін оқу орнын және болашақ мамандығын таңдау барысында психологиялық көмек көрсетуге бағытталған.

«Qabilet» кәсіби бағдар беру қызметінің негізгі мақсаты – жеке тұлғаның интеллектуалдық қабілеті мен кәсіби өзіндік дамуын анықтау.

«Qabilet» кәсіби бағдар беру қызметінің міндеттері:

  • зияткерлік әлеуетті тереңдетіп зерттеу;
  • кәсіби өзін-өзі анықтау;
  • ішкі мотивацияны қалыптастыру;
  • тұлғалық ерекшеліктерді анықтау;
  • сұраныс бойынша әр түрлі әдістемелерді қолдану;
  • жетістікке деген ынтаны арттыру;

мамандардың кеңесі арқылы сүйемелдеу.