Қабілет

Диагностиканың негізгі бағыттары

Кәсіби бағдар: қызығушылықтар мен бейімділіктерді, қабілеттерді, мотивацияны ескере отырып, мамандықты объективті таңдауға бағытталған;

Мамандық таңдау: кәсіби бағдарды кешенді диагностикалау мақсатында   9-11 сынып оқушылары мен түлектеріне, талапкерлерге арналған;

Ақыл-ой қабілеттерінің диагностикасы: 7-11 сынып оқушылары үшін жастардың зияткерлік мүмкіндіктері мен әлеуетін бағалауға арналған.

Күтілетін нәтижелер:

  • Кәсіби өзіндік анықтау;
  • Қажетті ұсыныстар алу;
  • Болашақ мамандықты дұрыс таңдау мүмкіндігі;
  • Кәсіби мотивация, зияткерлік әлеуетті анықтау;
  • ЖОО-да болашақ мамандарды даярлау траекториясын анықтау.